| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Waanders Uitgevers
Wetterskip Fryslân
Wilhelmina E. Jansen Stichting
St. Willem III & Mary Herdenking
St. ir. D.F. Woudagemaal
Zaans Museum
Zeister St. voor Kunst en Cultuur
Stichting ir. D.F. Woudagemaal
Communicatiecampagne voor de publieksopenstelling van het ir. D.F. Woudagemaal.
Opdrachtgever: Stichting ir. D.F. Woudagemaal, Lemmer
6 juli 2001

Communicatiecampagne voor de opening van het tweede seizoen van de publieksopenstelling van het ir. D.F. Woudagemaal.
Opdrachtgever: Stichting ir. D.F. Woudagemaal
1 maart 2002