| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Waanders Uitgevers
Wetterskip Fryslân
Wilhelmina E. Jansen Stichting
St. Willem III & Mary Herdenking
St. ir. D.F. Woudagemaal
Zaans Museum
Zeister St. voor Kunst en Cultuur
Wetterskip Fryslân
Haalbaarheidsonderzoek voor de openstelling van het Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer.
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân, Leeuwarden
1999

Adviezen voor en productie van de sponsorbrochure Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer.
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân, Leeuwarden
1999