| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Dentsu Nederland bv
Diosmo B.V.
St. Dudok Manifestatie '96
Erfgoedinspectie
Fondation Custodia
St. Frankfurter Buchmesse
Het Fries Museum
Geldmuseum
Gemeentearchief Amsterdam
Gemeente Baarn
Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Haag
Gemeente Schiedam
Gemeente Venlo
Gemeente Westland
Gemeente Zutphen
Glerum Kunst- en Antiekveilingen
Van Gogh Museum
St. Vincent van Gogh
Groninger Museum
Grote Kerk Den Haag
Van Gogh Museum
Folder met agenda van alle evenementen die in Nederlandse Van Gogh-locaties in 2003 werden gehouden t.g.v. de 150ste geboortedag van Vincent van Gogh.
Opdrachtgever: Van Gogh Museum te Amsterdam
januari 2003

Communicatieadviezen voor het activiteiten- en presentatieprogramma.
Opdrachtgever: Van Gogh Museum, Amsterdam
1994

Organisatie van het symposium Van Gogh Gauguin.
Opdrachtgever: Van Gogh Museum, Amsterdam
7-9 maart 2002