| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Teylers Museum
Tresoar Leeuwarden
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
Uitgeverij De Bataafsche Leeuw
Uitgeverij De Verbeelding
Ulster Television
Het Utrechts Archief
Vanguard Productions
VARA
Stichting VJEO
VNHSM
Museum voor Volkenkunde
VSB Fonds
VVV Amsterdam
Uitgeverij De Bataafsche Leeuw
Samenstelling en redactie van Topkapi en Turkomanie. Turks-Nederlandse Ontmoetingen sinds 1600.
Opdrachtgever: Uitgeverij De Bataafsche Leeuw, Amsterdam
1990

Samenstelling en redactie van reeks van negen publicaties over de
Collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Opdrachtgevers: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden en Uitgeverij De Bataafsche Leeuw, Amsterdam
1991-1993