| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Nationaal Historisch Museum
St. Nationale Archiefmanifestatie
Naturalis
Nauta Dutilh
Nederlands Bureau voor Toerisme
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Tegelmuseum
St. Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nat. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
St. Projecten de Nieuwe Kerk
Noordbrabants Museum
NS-Railbeheer
NWO
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Platform Amsterdam Financieel Centrum
Princessehof Leeuwarden
Provincie Noord-Holland
Stichting Ralph Prins
Princessehof Leeuwarden
Advies en klankbord voor de tentoonstelling Oranjegoed!
Opdrachtgever: Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
augustus 2009 april 2010

Adviezen voor het concept, de inrichting en de publiciteit van de expositie Oosterse Prinsessen en Minnaressen, Het vrouwbeeld in de Aziatische Kunst.
Opdrachtgever: Museum Princessehof, Leeuwarden
17 september 2002 - 5 januari 2003

Communicatieadvies, tekstredactie en persbenadering voor de tentoonstelling Heethoofden, keramische koppen.
Opdrachtgever: Nationaal Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden
12 mei - 26 augustus 2001

Adviezen over het beleidsplan, de presentatie en de communicatie van Museum Het Princessehof.
Opdrachtgever: Nationaal Keramiekmuseum Het Princessehof, Leeuwarden
2001