| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Nationaal Historisch Museum
St. Nationale Archiefmanifestatie
Naturalis
Nauta Dutilh
Nederlands Bureau voor Toerisme
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Tegelmuseum
St. Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nat. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
St. Projecten de Nieuwe Kerk
Noordbrabants Museum
NS-Railbeheer
NWO
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Platform Amsterdam Financieel Centrum
Princessehof Leeuwarden
Provincie Noord-Holland
Stichting Ralph Prins
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Organisatie en inhoudelijke invulling van de Strategische Conferentie Kunstgeschiedenis in Slot Zeist.
Opdrachtgever: Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
16 november 1993

Samenstelling, redactie en productie van rapport Kunsthistorisch onderzoek in Nederland.
Opdrachtgever: Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
1993