| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Nationaal Historisch Museum
St. Nationale Archiefmanifestatie
Naturalis
Nauta Dutilh
Nederlands Bureau voor Toerisme
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Tegelmuseum
St. Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nat. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
St. Projecten de Nieuwe Kerk
Noordbrabants Museum
NS-Railbeheer
NWO
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Platform Amsterdam Financieel Centrum
Princessehof Leeuwarden
Provincie Noord-Holland
Stichting Ralph Prins
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Exploitatie Openstelling Paleis Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk en Rijksgebouwendienst (Ministerie VROM)
2006 t/m 2010

Inhoud en productie Paleis Soestdijk Wandeling door het park
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
2007

Research en realisatie fototentoonstelling Juliana op Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
5 januari 4 oktober 2009

Research en realisatie fototentoonstelling Beatrix op Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
6 januari 3 oktober 2010

Research en realisatie fototentoonstelling Bernhard op Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk

13 oktober 31 december 2010

Afronding Openstelling Paleis Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
1 januari 1 juni 2011