| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Nationaal Historisch Museum
St. Nationale Archiefmanifestatie
Naturalis
Nauta Dutilh
Nederlands Bureau voor Toerisme
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Tegelmuseum
St. Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nat. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
St. Projecten de Nieuwe Kerk
Noordbrabants Museum
NS-Railbeheer
NWO
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Platform Amsterdam Financieel Centrum
Princessehof Leeuwarden
Provincie Noord-Holland
Stichting Ralph Prins
Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Concept voor een audiovisuele presentatie over de geschiedenis en toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en voor een educatieve wandelroute over het Fort Loevestein.
Opdrachtgevers: Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht en Slot Loevestein, Poederoijen,
maart 2003

Ontwikkeling projectvoorstel Meer bekendheid voor het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Opdrachtgever: Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht
2002