| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Nationaal Historisch Museum
St. Nationale Archiefmanifestatie
Naturalis
Nauta Dutilh
Nederlands Bureau voor Toerisme
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Tegelmuseum
St. Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nat. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
St. Projecten de Nieuwe Kerk
Noordbrabants Museum
NS-Railbeheer
NWO
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Platform Amsterdam Financieel Centrum
Princessehof Leeuwarden
Provincie Noord-Holland
Stichting Ralph Prins
Nederlands Openluchtmuseum
Communicatiecampagne voor de tentoonstelling Quilts, een Nederlandse traditie.
Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
23 april - 23 augustus 1992

HollandRama
Historisch onderzoek voor en inhoudelijke invulling van het panoramatheater.
Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
25 mei 2000

Productie van catalogus Quilts, een Nederlandse traditie/ the Dutch tradition.
Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
1992

Conceptontwikkeling en samenstelling van HollandRama cd-rom over het panoramatheater HollandRama.
Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
2000

Productie van de publicatie over het panoramatheater HollandRama.
Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
2001

Conceptontwikkeling en uitvoering van tentoonstelling Spaarstation Dingenliefde.
Opdrachtgever: VSB Fonds, Utrecht en Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Geopend 14 oktober 2004