| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Nationaal Historisch Museum
St. Nationale Archiefmanifestatie
Naturalis
Nauta Dutilh
Nederlands Bureau voor Toerisme
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Tegelmuseum
St. Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nat. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
St. Projecten de Nieuwe Kerk
Noordbrabants Museum
NS-Railbeheer
NWO
St. Openstelling Paleis Soestdijk
Overlegcommissie Verkenningen voor de Kunstgeschiedenis
Platform Amsterdam Financieel Centrum
Princessehof Leeuwarden
Provincie Noord-Holland
Stichting Ralph Prins
Stichting Nationale Archiefmanifestatie
Communicatiecampagne voor de tentoonstelling Archiefschatten, 1000 jaar in honderd stukken.
Opdrachtgever: Stichting Nationale Archiefmanifestatie, Amsterdam
Locatie: De Nieuwe Kerk, Amsterdam
10 oktober - 3 november 1991

Projectco÷rdinatie van Nationale Archiefmanifestatie in De Nieuwe Kerk te Amsterdam, getiteld Archiefschatten, 1000 jaar in honderd stukken.
Opdrachtgever: Stichting Nationale Archiefmanifestatie, Amsterdam
10 oktober t/m 3 november 1991