| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Vereniging Archivarissen Nederland
St. De Kunst van het Bewaren
St. Kunstenaars in Nederland tijdens Oorlog en Bezetting
Gemeentemuseum De Lakenhal
Prof. dr. van der Leeuw Stichting
St. LYR
Madurodam
Mazotta Editore
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van OCW
Ministerie van Defensie
Defensiemusea: Kwaliteit boven kwantiteit - een vaandel voor de krijgsmacht
Advies Museaal Beleid Ministerie van Defensie in samenwerking met Gordion Cultureel Advies
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
September 2005

Leiden van brainstormsessies waarin tot een museaal presentatieconcept voor een nieuw te ontwikkelen Nationaal Militair Museum in Soesterberg gekomen moet worden.
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
April 2007