| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Vereniging Archivarissen Nederland
St. De Kunst van het Bewaren
St. Kunstenaars in Nederland tijdens Oorlog en Bezetting
Gemeentemuseum De Lakenhal
Prof. dr. van der Leeuw Stichting
St. LYR
Madurodam
Mazotta Editore
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van OCW
Koninklijke Bibliotheek
Adviezen voor en productie van een publieksfolder voor de Koninklijke Bibliotheek.
Opdrachtgever: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
1997 1998

Communicatiecampagne voor Metamorfoze, Nationaal Programma voor Conservering van Bibliotheekmateriaal.
Opdrachtgever: het bureau voor Conservering van Bibliotheekmateriaal, ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
1997-2000

Communicatiecampagne voor de tentoonstelling Het wonderbaarlijk alfabet, 200 jaar Koninklijke Bibliotheek.
Opdrachtgever: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Locatie: De Nieuwe Kerk, Amsterdam
19 augustus - 18 oktober 1998

Het Wonderbaarlijk Alfabet, 200 jaar Koninklijke Bibliotheek.
Opdrachtgever: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Locatie: De Nieuwe Kerk, Amsterdam
19 augustus - 18 oktober 1998