| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Haags Historisch Museum
Vereniging Hendrick de Keyser
Hermitage Amsterdam
Hollandsche Schouwburg
Hollandse Aquarellistenkring
Hoogheemraadschap Rijnland
St. Huis Doorn
Hypsos
Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, Den Bosch
Inspectie Cultuurbezit
Island Publishers
St. Jheronimus Bosch 500
St. Jheronimus Bosch Centrum
Joods Historisch Museum
Jopie Huisman Museum
Inspectie Cultuurbezit
Adviezen voor de corporate identity van Inspectie Cultuurbezit en de productie van de voorlichtingsbrochures Inspectie Cultuurbezit, Regels voor de Uitvoer van Cultuurgoederen naar landen buiten de Europese Unie.
Opdrachtgever: Inspectie Cultuurbezit, Den Haag
1996-2003

Projectco÷rdinatie voor de website www.herkomstgezocht.nl
Opdrachtgever: Inspectie Cultuurbezit, Den Haag
2001