| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Haags Historisch Museum
Vereniging Hendrick de Keyser
Hermitage Amsterdam
Hollandsche Schouwburg
Hollandse Aquarellistenkring
Hoogheemraadschap Rijnland
St. Huis Doorn
Hypsos
Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, Den Bosch
Inspectie Cultuurbezit
Island Publishers
St. Jheronimus Bosch 500
St. Jheronimus Bosch Centrum
Joods Historisch Museum
Jopie Huisman Museum
Hypsos
Concept voor historische presentaties over de vestingwerken van Den Bosch, getiteld 1629, Het Bossche Bolwerk (werktitel).
Opdrachtgever: Hypsos, Soesterberg en Gemeente Den Bosch
februari 2003

Inhoudelijke en productionele begeleiding van de audiovisuele producties voor rondvaart over de Binnendieze, getiteld De vestingroute.
Opdrachtgevers: Hypsos, Soesterberg en Gemeente Den Bosch
mei 2003