| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Dentsu Nederland bv
Diosmo B.V.
St. Dudok Manifestatie '96
Erfgoedinspectie
Fondation Custodia
St. Frankfurter Buchmesse
Het Fries Museum
Geldmuseum
Gemeentearchief Amsterdam
Gemeente Baarn
Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Haag
Gemeente Schiedam
Gemeente Venlo
Gemeente Westland
Gemeente Zutphen
Glerum Kunst- en Antiekveilingen
Van Gogh Museum
St. Vincent van Gogh
Groninger Museum
Grote Kerk Den Haag
Gemeente Den Bosch
Concept voor historische presentaties over de vestingwerken van Den Bosch, getiteld 1629, Het Bossche Bolwerk (werktitel).
Opdrachtgever: Hypsos, Soesterberg en Gemeente Den Bosch
februari 2003

Inhoudelijke en productionele begeleiding van de audiovisuele producties voor rondvaart over de Binnendieze, getiteld De vestingroute.
Opdrachtgevers: Hypsos, Soesterberg en Gemeente Den Bosch
mei 2003

Concept en productionele begeleiding van (vaartocht met audiotour) Hemel- en Hellevaart
Opdrachtgever: Gemeente Den Bosch
16 april t/m 30 oktober 2005

Herinstallatie Jeroen Bosch-vaartocht
Opdrachtgever: Gemeente Den Bosch
14 april 2007

Conceptontwikkeling en Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Bouwloods Sint Jan. In samenwerking met Gordion Cultureel Advies.
Opdrachtgever: Gemeente Den Bosch
januari december 2009