| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Dentsu Nederland bv
Diosmo B.V.
St. Dudok Manifestatie '96
Erfgoedinspectie
Fondation Custodia
St. Frankfurter Buchmesse
Het Fries Museum
Geldmuseum
Gemeentearchief Amsterdam
Gemeente Baarn
Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Haag
Gemeente Schiedam
Gemeente Venlo
Gemeente Westland
Gemeente Zutphen
Glerum Kunst- en Antiekveilingen
Van Gogh Museum
St. Vincent van Gogh
Groninger Museum
Grote Kerk Den Haag
Fondation Custodia
Samenstelling en productie van het vriendenboek Mélanges pour Marie
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Paris

mei 2010

Coördinatie en productiebegeleiding van Paysages de France
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2005– 2008

Productie Tour de France 1646
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2006

Magazine L'Année Rembrandt à l'Institut Néerlandais 2006-2007
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2006

Catalogus Cadres Revisités
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2005

Tekst kunsthistorisch essay Liaison tussen kunstwerk en lijst.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2005

Samenstelling en coördinatie van de website www.fondationcustodia.fr.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
februari 2001

Productie van de tentoonstellingscatalogus en publicatie Hartstochtelijk verzameld (2dln).
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2001

Idee en productie van de Rembrandt-biografie door Frits Lugt.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
1997

Productie van Tekeningen van Rembrandt en zijn school.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
1997
(Bekroning Best Verzorgde Boeken, CPNB 1997)

Concept, tekst en productie van Collection Frits Lugt, Paris.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
1994

Productie van Morceaux Choisis 1970-1994.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
1994

Samenstelling, redactie en productie van Institut Néerlandais 1957-1992.
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
1993