| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Dentsu Nederland bv
Diosmo B.V.
St. Dudok Manifestatie '96
Erfgoedinspectie
Fondation Custodia
St. Frankfurter Buchmesse
Het Fries Museum
Geldmuseum
Gemeentearchief Amsterdam
Gemeente Baarn
Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Haag
Gemeente Schiedam
Gemeente Venlo
Gemeente Westland
Gemeente Zutphen
Glerum Kunst- en Antiekveilingen
Van Gogh Museum
St. Vincent van Gogh
Groninger Museum
Grote Kerk Den Haag
Stichting Dudok Manifestatie '96
Communicatiecampagne voor de Dudok Manifestatie '96 en de tentoonstellingW.M. Dudok, componist van architectuur.
Opdrachtgever: Stichting Dudok Manifestatie '96, Hilversum
18 april - 13 oktober 1996

Opzet en samenstelling van de Dudok Manifestatie '96.
Opdrachtgever: Stichting Dudok Manifestatie '96, Hilversum
1994-1996

Organisatie van het symposium Geluk in Suburbia.
Opdrachtgever: Stichting Dudok Manifestatie '96, Hilversum
19 september 1996

Tentoonstelling W.M. Dudok, componist van architectuur.
Opdrachtgever: Stichting Dudok Manifestatie '96
Locatie: Raadhuis Hilversum
18 april - 13 oktober 1996