| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

ABN-AMRO
AFC Ajax
AHA Books
St. Amor Librorum
Amsterdam Arena Advisory
Amsterdam Sinfonietta
Amsterdam Wereldboekenstad 2008
Amsterdams Historisch Museum
AntennAudio
Antwerpen Open
The Arts Channel
St. Art Rotterdam
AT5
AVRO
Museum Beelden aan Zee
Bibliotheca Philosophica Hermetica
Bibliotheek Fac. der Letteren UvA
Boerhaave Museum
St. Bredius Genootschap
B&S Comfort
Museum De Buitenplaats
Capital Amsterdam
Carnegie Foundation
Museum Catharijneconvent
CCC
Circle-X-Art
St. CPNB
St. Juan de la Cruz
Boerhaave Museum
Marketingplan Museum Boerhaave 1999-2000 (i.s.m. Carolina Bonink van BRO).
Opdrachtgever: Museum Boerhaave, Leiden
1999

Communicatieplan Museum Boerhaave 2003-2005.
Opdrachtgever: Museum Boerhaave, Leiden
april 2003

Marketingplan Museum Boerhaave 2004-2007.
Opdrachtgever: Museum Boerhaave, Leiden
maart 2004

Communicatieadviezen voor diverse tentoonstellingen.
Opdrachtgever: Museum Boerhaave, Leiden
1995-2004