| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Haags Historisch Museum
Vereniging Hendrick de Keyser
Hermitage Amsterdam
Hollandsche Schouwburg
Hollandse Aquarellistenkring
Hoogheemraadschap Rijnland
St. Huis Doorn
Hypsos
Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, Den Bosch
Inspectie Cultuurbezit
Island Publishers
St. Jheronimus Bosch 500
St. Jheronimus Bosch Centrum
Joods Historisch Museum
Jopie Huisman Museum
Joods Historisch Museum
Advies De publiekspresentatie in de Snoge na de restauratie (concept, ontwikkelingskosten en exploitatie)
Opdrachtgever: Joods Historisch Museum
april 2008

Organisatie symposium Looted, but from whom?
Opdrachtgever: Hollandsche Schouwburg / Joods Historisch Museum , Amsterdam en Ministerie OCW, Den Haag
Locatie: KNAW, Amsterdam
18 maart 2007

Concept, organisatie en redactie van de tentoonstelling Geroofd, maar van wie?
Opdrachtgever: Hollandsche Schouwburg (beheerd door Joods Historisch Museum), Amsterdam
30 november 2006 25 februari 2007